El proper cop que la seva agència o estudi
li mostrin un vehicle de comunicació, preguntis...
 VisualMar International Events & Press Atrau l'atenció, sorprèn?
Transmet els missatges correctes?
Connecta amb els meus públics?
És clar i fàcil d'entendre?
Manté els valors de la meva marca?
És genuí, intel·ligent?
És ètic i transparent?
Manté el respecte per les persones y la naturalesa?
Un bon consell pot fer el seu negoci més rentable.
Està escoltant les persones adequades?

AM57 Grup