Col.laborar amb les empreses en el seu
compromís social, econòmic i mediambiental.
 VisualMar International Events & Press
Escollir la millor comunicació original i persuasiva per aportar un valor durable,
en el respecte per les persones i l'entorn.

Vehicular actes i imatges creatives perfectament adequades a la coherčncia
del posicionament empresarial.

Treballar amb suports ecolňgicament i socialment responsables.

Reduir l'impacte de la nostra activitat en l'entorn.

Sensibilitzar per un desenvolupament de la comunicació responsable.